YATAK METALLERİ

Yatak Metalleri kalay antimuan ve bakırla yaptığı yatak metali (Babbit metal) ve Beyaz metaldir.

Beyaz metal ve Babbit metal yatak malzemeleri olarak kullanılmak üzere DIN normuna uygun olarak dökümhanede üretilir.