DEKAPANLAR

EASY-FLO FLUX POVVDER
Gümüş kaynak teli’nin uygulandığı yerlerde kullanılır.

FELDER FLUX
Bakır boru tesisatlarında kullanılır.

LOTFETT
Elektronik lehim pastası.